Willy Daems in de spotlight (deel2)

Willy Daems in de spotlight (deel2)

Vervolg interview met Willy Daems over zijn 30 jaar als uitbater van de KLOSTERHOF.

De zaal blijft dé ontmoetingsplaats voor de mensen van Kattenbos via de verschillende verenigingen. In mijn ogen blijft de zaal van de parochie en genieten de eigen verenigingen al 20 jaar onveranderd een gunsttarief om er te vergaderen en zo.

In 1989 was Medard Verstraeten klaar om het bestuur van de KWB op zich te nemen en zo ben ik nu al 30 jaar actief in de parochieraad en -zaal. De bouw van de parochiezaal begon in 1958 door de KWB-ers van Kattenbos toen, samen met pastoor Hoogmartens. Hij beheerde de gelden op zijn rekening en bij zijn plots overlijden was zijn familie zo eerlijk om die gelden terug te geven, anders zou de zaal er nooit gekomen zijn. In ’72 werd de eerste verbouwing gerealiseerd met een kleine keuken en een wc gedeelte aan de kant van de spoorweg. Door toedoen van pastoor Luyten werd ik in 1990 voorzitter van de nieuwe beheerraad van de parochiezaal vzw Sint-Theresia Klosterhof. De verbouwing van de parochiezaal was een noodzaak en iedereen in Kattenbos ontving ons positief om een bouwsteen van 500 BEF te kopen. Tevens konden we op vele vrijwillige handen en medewerkers rekenen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de realisatie van de totale vernieuwing van onze parochiezaal. De gemeente Lommel bracht 1,5 miljoen in en wij konden 1 miljoen eigen werk inbrengen via een renteloze lening van de paters van Eymard. Deze verbouwing duurde van ’94 tot ’96 en leverde de naam Klosterhof op. Er waren gelukkig geen erge ongevallen tijdens de verbouwingen. Alleen Rik Hendriks viel door het plafond en hield er een stevige gekneusde ribbenkast aan over en Maurice Aerts kreeg een radiator op zijn voet, maar ook zonder veel erg.

Willy kan je de Klosterhof up-to-date houden?

Dat is wat we proberen te doen. Elk jaar is er een algemene vergadering in februari over het voorbije jaar en wat de noden zijn voor de toekomst Op 20 januari is er de afsluiting en prijsbespreking. We passen onze verhuurprijzen aan de prijsstijgingen bij de leverancier brouwer. Dat is een gezonde werkwijze vinden we. Zo willen we niet de goedkoopste maar wel de beste zaal van Lommel zijn. Enkele jaren na de verbouwing konden we van de kerkfabriek grond bekomen tussen de kerk en de zaal. Tuinarchitect Kevin Van Leuven realiseerde een mooi tuinontwerp en won er zelfs een prijs mee. Een geslaagd project zeg maar. We weten dat er alle 5 jaar verfwerken nodig zijn. Dan zijn er het meubilair, tafels en stoelen, plafondtegels, gordijnen vernieuwen, podium, internet en projectievoorzieningen,… afwasmachines. In 2001 waren we als eerste om een airco te installeren om de geluidsoverlast van de buren te beperken (ramen en deuren konden dan dicht blijven) en toen was er ook nog geen rookverbod. De airco is vorig jaar volledig vernieuwd. De eisen voor een scheiding tussen koude en warme keuken deed ons in 2013 beslissen om een keukenveranda bij te bouwen. Fier zijn we op onze nieuwe verwarming en ventilatie. Voldoen aan de brandveiligheid en de nieuwe regelgeving rond vzw’s en maakt het niet gemakkelijk.

Willy schets eens wat er bij de verhuur van de Klosterhof komt kijken!

Eerste contact is meestal telefonisch op zoek naar een vrije datum, dan is er het bezichtigen van de zaal en ondertekening van de huurovereenkomst. 10 dagen vóór datum is er een laatste overleg met traiteur, muziek, aanvangsuur en hulp bij de zaalschikking. De dag nadien is er de poets en het opmaken van de facturen en nazicht betalingen. Omdat de zaal toch 4 maal per week verhuurd wordt moet ik steeds alert zijn voor de poets, stockbeheer, bestellingen doorgeven aan de brouwer, kleine herstellingen, zaalschikking naargelang behoefte huurders, telefoonverkeer en aankoop van materialen.

Ondertussen gaat Willy gedreven verder over de voordelen die de Klosterhof te bieden heeft. Voor de verenigingen van Kattenbos is het bijzonder fijn lokalen ter beschikking te hebben. Ook privé is de zaal zeer geliefd voor bruiloften, jubileum- en communiefeesten. Familiebijeenkomsten en hennafeesten (uitleg: vrijgezellenavond waar alleen vrouwen en kinderen op uitgenodigd zijn). Ook verenigingen van buiten Kattenbos  zoals OKRA, KVG, Samana e.a. hebben de weg naar de Klosterhof gevonden voor hun ledenfeesten. Vergeet niet de talrijke  eetdagen wegens onze goed uitgeruste keuken en de vrije keuze voor muziek, keuken, diskjockey, zaalschikking. De toegankelijkheid en de nabijheid van het spoor is zeker een pluspunt. Wist je dat er  verschillende soorten bruiloftsfeesten doorgegaan zijn zoals: Turkse, Griekse, Armeense, Afrikaanse (hij was afkomstig van Soedan en zij van Senegal).

En hoeveel pastoors heb je al meegemaakt in Kattenbos?

Na Meegers kwam Deferm, Luyten, Termote, Bollen, G. Jansen, Lamers en nu B. Jansen. Hoe lang ik al lid ben van de kerkfabriek weet ik zelf niet precies. In het begin bestond de kerkfabriek uit de pastoor en dan G. Cochet, P. Vreys, W DeCuster en H. Loomans. Samen trachten ze de kerkbezittingen zo goed mogelijk te beheren en desnoods verfraaiingswerken te laten uitvoeren. Nu is Jos Van den Eynde voorzitter van de kerkfabriek. In 1996, na de vernieuwde zaal verhuisden de Paters van Eymard naar hun klooster op Hoog Kattenbos 15. Degaven toen kerk en omliggende grond aan de gemeenschap, ttz kerkfabriek en een gedeelte aan de vzw parochiezaal. Zo heeft Chiro Kattenbos een stuk in erfpacht verworven (99 jaar) van het kerkfabriek waar hun nieuwe CHIKABO opstaat.

Over de vraag naar de toekomst is Willy kort en krachtig: nog enkele jaren meedraaien tot we vergeten zijn.

Gedreven als een jongere en steeds alert, zo kennen we Willy. Bedankt!

Sluit Menu