Willy Daems in de spotlight.

Willy Daems in de spotlight.

Iemand uit de eigen beweging, want dat is KWB toch, in de spotlights zetten doen we met dit interview omdat Willy Daems meer dan een verdienstelijke bijdrage levert aan het sociale leven in Kattenbos.

We schrijven december 1961 als café Corona opent. Dit in het vroegere huis van de familie Sleurs die er daarvoor een buurtwinkel uitbaten. De familie Daems begon ook met winkel en café met biljart en kickervoetbalspel. Bij het overlijden van vader Daems in 1970 wordt de familie Maas-Lodewijks eigenaar en heet het café “bij de Mulder” vanaf december 1971.

Willy, hoelang ben je al actief in Kattenbos?

Begin ’62 kwam pastoor Meegers me vragen om de chiro gestalte te geven. Thieu Roomers, Gust Claes en Pierre Timmermans hielp ik zo en de chiro kon starten met een 9-tal jongeren. Het waren niet allen leeftijdsgenoten. Dit noodzaakte om al snel een leeftijdsindeling te maken: van 7 tot 9 jaar burgknapen, 9 tot 11 jaar knapen, 12 tot 14 jaar kerels, aspiranten van 14 tot 16 jaar en dan overgaan naar de leiding. Het eerste chirolokaal was in de oude boerderij van de familie Van Moer op het einde van de Oude Diestersebaan. Daarna in de kelder van de parochiezaal.

De bouw van het eerste chirolokaal bracht je voor de rechter?

Centen waren er nodig en daarom stelde de chiro zich vóór met een bonten avond of de Breughelfeesten in de weide achter het café van weduwe Bergmans (nu frituur Pattattenbos). De gemeente zorgde voor de bouwgrond. Eigenlijk was het een illegaal stort want bij het gelijk duwen van de grond reed de gemeentelijke bulldozer een band kapot. We kozen voor een houten chalet en die zou ons 45 000 BEF kosten. Omdat er heel wat mankementen waren hield ik 10 000 BEF in tot die euvels opgelost werden. Aannemer Didden van Achel zag dat zo niet en zodoende moest ik me gaan verdedigen bij de vrederechter. De uitspraak was dat ik 3500 BEF korting bekwam. Het huidige lokaal van de chiro Kattenbos “CHIKABO” is de derde bouw want na de chalet heeft groepsleider Leon Mannaerts, mijn opvolger in 1967 naast de houten chalet een stenen lokaal gebouwd met de stenen van de afbraak van mijn ouderlijk huis op de Barrier.

Willy gingen jullie toen al op bivak?

In 1965 bracht het eerste bivak van Chiro Kattenbos ons naar Linde Peer in een oude boerderij waar je de sterren door de pannen konden zien schitteren. De leiding bestond toen naast mij uit Leon Hesemans, Leon Mannaerts, Bert Vanvelthoven en Piet Geuens. Als proost en toeverlaat was er altijd pastoor Meegers. In ’66 verbleven we in een luxe herenboerderij met propere stallingen. Foerier en kok van dienst waren toen de familie Vercammen (Louis en vouw Gusta). Jos Diepvens heeft daar nog een serieus souvenir aan overgehouden op zijn knie. We waren toe al met een groep van een 65-tal o.l.v. proost Meegers.

Na je huwelijk in 1967 met de dochter van de KWB voorzitter Peer Roomers was je overgang van chiro naar KWB een feit.

Eerst als secretaris in opvolging van Henri Geboers en daarna voorzitter vanaf begin jaren ’70 tot ’89. Samen met Peer Roomers, Jaak Cuypers en afwisselend met Jaak Gerits, een monument voor KWB Kattenbos. En ik kon het ook goed vinden met Willy Lodewijks die bij ons in de buurt woonde. Samen hebben we toen verschillende W&W kwissen gedaan tussen de verenigingen van Kattenbos in navolging van de toen populaire B&B (Berend&Boudewijn) kwis op de Nederlandse televisie. Toen is er al gezaaid wat we nu aan oogst hebben van sociaal leven in Kattenbos. De wijkenkwissen, wijkenkampen en valiezenkoersen brachten leven in ons Kattenbos. En ook sportief waren we “graag” geziene gasten op de verschillende veldlopen in de omgeving. De eerste KWB-lopers waren Rikske Geenen, Frans Van Moer en Vik Geypen. Het puntensysteem van de KWB zorgde ervoor dat we met een steeds grotere groep op pad waren. Zo hebben we 30 jaar lang de pinksterveldloop georganiseerd op pinkstermaandag van 1978. En ondertussen hebben we ook al 27 keer onze Kattenbosserjogging op de eerste maandag van augustus met de kermis. Je moet weten dat KWB huisbezoeken bij zieke leden deed en daaruit is Ziekenzorg, nu Samana gegroeid alsook de tuinweetjes kregen aandacht en achteraf ontstond daardoor Volkstuin Kattenbos.

Volgende maand lees je als vervolg op ons interview met Willy hoe parochiezaal Klosterhof geworden is wat hij nu is.

Sluit Menu