Pater Maurice Gijsbrechts: deel 2

Pater Maurice Gijsbrechts: deel 2

Vervolg van ons interview met  pater Maurits Gijsbrechts van de Congregatie van het Heilig Sacrament.

In de inkomhal van het klooster zie je naast de foto’s van de 15 generaal oversten een beeld van Pierre-Juliën Eymard van de hand van beeldhouwer Rodin. Je moet weten dat Rodin een leeftijdsgenoot was van Eymard die als jonge kerel zoekende was naar de zin van het leven. Zo heeft hij een tijd geleefd in de eerste gemeenschap van Eymard en kwam dit kunstwerk tot stand. Het origineel bevindt zich in Parijs, maar we zijn blij een kopie te hebben.

Pater Maurits licht het werk van 2 van onze vorige pastoors, nl. L. Bollen en O. Termote in hun huis aan de Waversesteenweg in Elsene.

In 1867 stichtte Pater Pierre-Julien Eymard het huis, daarna de kerk (1874) en het klooster (1884). Je raakt er gemakkelijk met de trein want het Luxemburgstation bevindt zich ertegenover. Wat is nu het project “Begijnhof” op onze site van 1 ha aldaar? Samen met de paters Jezuïten is er een bouwproject van 18 huizen gerealiseerd. Deze huizen hebben 1 tot 5 kamers en de bewoners moeten zich akkoord verklaren met het evangelisch en sociaal project van zich te engageren in deze kleine gemeenschap die een christelijke inspiratie heeft. Het is een heel divers publiek van alleenstaanden, gezinnen met kinderen, moeder met dochter, …16 nationaliteiten.  En met succes is dit een oase, een eiland geworden in het hart van Brussel waaromheen de Europese wijk, de Matonge wijk en een Islamitische gemeenschap als naaste buren. Misschien iets om met de KWB van Kattenbos eens te bezoeken.

Pater Maurits, welke activiteiten zijn er nu nog in het klooster waar iedereen op uitgenodigd is?

De tafel is belangrijk zeg ik altijd. Een tafel dient om samen te eten, om samen te zijn en tenslotte is het altaar een tafel.

Onze dagindeling waar iedereen op uitgenodigd is:

  • 8u40’-9u: morgengebed met aansluitend een mis en aanbidding van het H. Sacrament
  • 11u50’-12u: middaggebed
  • 17u45’-18u: avondgebed (zondagavond om 18u30’)

Daarnaast bestaat er al sinds 1958 een eucharistische gebedsgroep “Erewacht” die nog steeds actief is op een honderdtal plaatsen. Ze verzorgen gebedsnamiddagen en een jaarlijkse bedevaart naar Banneux.

Betekende Kattenbos ook een meerwaarde voor de paters?

Als ik voor mezelf spreek, denk ik spontaan aan de voetbal van Kattenbos Sport. Van toen ze nog aan het Kempenhof hun voetbalplein hadden waren we supporter en durven we ons pintje drinken onder de halve en na de match. Alleen in die beginperiode viel het sommigen van ons zwaar omdat de voetbal en het lof om 15 uur samen begonnen.

Een andere sportieve prestatie was de fietstocht die pater P. Jongen naar Rome organiseerde voor onze studenten en er zijn zeker nog mensen uit Kattenbos die meereden met niet zo’n gesofistikeerde fietsen als nu. In het begin moest alles mee op de fiets, later pas kwam er een bezemwagen bij. Heroïsch mag je wel zeggen en vertrek en aankomst was steevast bij Plien van de Witte. Meer dan 25 jaar deed pater Jongen dit met plezier.

De eerste pastoor en pater gaf in 1958 opdracht om het stoelgeld te verhogen naar 1 frank per persoon en elke week een bijzondere omhaling voor de bouw van de parochiezaal. Ook de andere pastoors-paters hebben zich enthousiast ingezet om van Kattenbos een levende gemeenschap te maken, zoals je vorige maand in het kattebelleke kon lezen.

Het zangkoor van Kattenbos heeft veel ondersteuning gehad met Pater A. Peys, Broeder Guido en dirigent pater J. Heynen en orgelist pater J. Swinnen.

Chiro Kattenbos kende met de proosten A. Megers en O. Termote twee paters die zich onvermoeibaar inzetten voor de jeugd van Kattenbos. Ook pater F. Stalmans en ikzelf gingen met de chiromeisjes mee op bivak. Het nieuwe chiroheem ChiKaBo bevindt zich op onze site. En dan was onze inbreng bij de verbouwing en vernieuwing van de parochiezaal (1993-1994) die vanaf toen “de Klosterhof” heet. Tevens werd de tuin eigendom van de beheerraad van “de Klosterhof”, een mooie verwijzing naar ons werk hier op Kattenbos. Zo heeft de gemeente ook één straat naar Pater Eymard vernoemd en heet de bijzondere lagere school, Eymardschool.

Bedankt pater Maurits voor dit fijne interview.                     Het is een echte symbiose Kattenbos en de paters van het H. Sacrament.

Sluit Menu